กลุ่มเป้าหมาย
   


สถิติหลักสูตรที่ทำการเปิดอบรมนักศึกษา (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

หลักสูตร จำนวนครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) 110
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 87
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube 74
ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์) 52
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 35
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 31
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น 29
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation 25
การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ 23
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน 21
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 20
การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 19
การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity 18
เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR 16
การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook 15
เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ 15
Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi 13
แอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe Flash 11
การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน 11
เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา 11
การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา 10
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 9
การพัฒนา Web application เบื้องต้น 8
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน 8
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press web blog เบื้องต้น 6
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Open CMS 6
ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6
หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก 6
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน 5
การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 5
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5 4
การใช้งานสื่อ e-DLTV ในการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริฯ 4
การสร้าง Music VDO Karaoke จากสื่อ Multimedia 4
LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ 4
การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน 3
การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 3
การอบรมเตรียมพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐาน CompTIA IT Fundamental 3
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 3
การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 3
การจัดทำหนังสือราชการด้วย Microsoft Word 3
การออกแบบ Infographic 2
การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน 2
การใช้งาน Learn Square สำหรับจัดการเรียนการสอน e-DLTV ตามโครงการพระราชดำริฯ 2
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Microsoft Excel 2
การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook 2
การพัฒนา Web application ขั้นสูง 2
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับจัดการเรียนการสอน 2
การฝึกพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
การใช้งาน Moodle สร้างบทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1
ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) 1
การสร้างตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 1
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ 1
การอบรมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการทำงานทางสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop 1
ระบบ IoT และเครื่องพิมพ์ อุตสาหกรรมหนักแบบสามมิติ 1
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva 1