ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2564 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 09-06-2564 ถึง 09-06-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การตกแต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วย Adobe Lightroom  นายภาสกร สีเหลือง  7 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2564 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร วิทยากร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 24-03-2564 ถึง 25-03-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 6  การสร้างตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Autodesk Maya  วิทยากรภายนอก  31 คน
 06-03-2564 ถึง 06-03-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 6  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  23 คน
 21-02-2564 ถึง 21-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 6  LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  17 คน
 21-02-2564 ถึง 21-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  19 คน
 20-02-2564 ถึง 20-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  19 คน
 20-02-2564 ถึง 20-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  17 คน
 07-02-2564 ถึง 07-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์  นายภาสกร สีเหลือง  15 คน
 06-02-2564 ถึง 06-02-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 6  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  16 คน
 30-01-2564 ถึง 30-01-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  9 คน
 18-01-2564 ถึง 19-01-2564  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  9 คน
 13-01-2564 ถึง 13-01-2564  13.00-16.30 น.  กาแล 6  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  นายภาสกร สีเหลือง  37 คน
 13-01-2564 ถึง 13-01-2564  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  34 คน
 09-01-2564 ถึง 09-01-2564  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  12 คน
 26-12-2563 ถึง 26-12-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  นายปฎิญญา อินทราวุธ  13 คน
 20-12-2563 ถึง 20-12-2563  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 5  การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  22 คน
 19-12-2563 ถึง 19-12-2563  08.30-16.30 น.  e-Learning  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  10 คน
 19-12-2563 ถึง 19-12-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  12 คน
 28-11-2563 ถึง 28-11-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  16 คน
 28-11-2563 ถึง 28-11-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 6  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  นายภาสกร สีเหลือง  10 คน
 28-11-2563 ถึง 28-11-2563  08.30-16.30 น.  e-Learning  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  นายจำเนียร หัตถา  13 คน
 14-11-2563 ถึง 14-11-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 6  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  นายปฎิญญา อินทราวุธ  26 คน
 14-11-2563 ถึง 14-11-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 5  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน  23 คน
 14-11-2563 ถึง 14-11-2563  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 5  เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา  นายจำเนียร หัตถา  11 คน
 14-11-2563 ถึง 14-11-2563  08.30-16.30 น.  e-Learning  การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี  17 คน
 14-11-2563 ถึง 14-11-2563  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน  นายรวีพันธ์ หน่องาม  18 คน