ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  36 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook  44 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  41 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 22-01-2561 ถึง 25-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  32 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  27 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  26 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  34 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi  27 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 17-01-2561 ถึง 17-01-2561  08.00-12.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  34 คน
 10-01-2561 ถึง 10-01-2561  08.00-12.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  32 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  26 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  20 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  30 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  25 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 4  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  16 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  24 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  19 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  26 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  21 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  36 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  27 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5  18 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  19 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  29 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  32 คน
 04-12-2560 ถึง 08-12-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  21 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 6  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  27 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  27 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  28 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  36 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  35 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  30 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  38 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  31 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  27 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  26 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  29 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  25 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 6  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  28 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  28 คน
 14-11-2560 ถึง 14-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  33 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  eLearning  การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  22 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  32 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  พิทยาจารย์ 5  เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น  22 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  15 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  27 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 5  เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น  40 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  17 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  31 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  30 คน
 24-10-2560 ถึง 25-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับจัดการเรียนการสอน  10 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  28 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 6  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  21 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  27 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  eLearning  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  25 คน