ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 20-10-2561 ถึง 21-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  30 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 26-11-2561 ถึง 29-11-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 6  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  32 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 26-11-2561 ถึง 29-11-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 6  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  29 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2561 ถึง 10-12-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  32 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 07-12-2561 ถึง 10-12-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-12-2561 ถึง 16-12-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  38 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 15-12-2561 ถึง 16-12-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  26 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 17-12-2561 ถึง 20-12-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 6  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  45 คน ยังไม่เสร็จสิ้น
 22-12-2561 ถึง 23-12-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  26 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมนักศึกษาประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 01-12-2561 ถึง 02-12-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  35 คน
 21-11-2561 ถึง 21-11-2561  13.00-18.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  17 คน
 13-11-2561 ถึง 13-11-2561  08.30-12.00 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  14 คน
 07-11-2561 ถึง 07-11-2561  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  20 คน
 05-11-2561 ถึง 08-11-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  31 คน
 05-11-2561 ถึง 08-11-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  28 คน
 29-10-2561 ถึง 01-11-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  29 คน
 27-10-2561 ถึง 28-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi  24 คน
 24-10-2561 ถึง 24-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  38 คน
 24-10-2561 ถึง 24-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 6  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  19 คน
 24-10-2561 ถึง 24-10-2561  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  31 คน
 22-10-2561 ถึง 26-10-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  30 คน
 13-10-2561 ถึง 14-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  14 คน
 08-10-2561 ถึง 11-10-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  23 คน
 06-10-2561 ถึง 07-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press web blog เบื้องต้น  24 คน
 06-10-2561 ถึง 07-10-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน  25 คน
 29-09-2561 ถึง 30-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  33 คน
 29-09-2561 ถึง 30-09-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  23 คน
 29-09-2561 ถึง 30-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi  28 คน
 29-09-2561 ถึง 30-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  19 คน
 25-09-2561 ถึง 28-09-2561  16.30-20.00 น.  eLearning  การสร้าง Music VDO Karaoke จากสื่อ Multimedia  16 คน
 25-09-2561 ถึง 28-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  21 คน
 25-09-2561 ถึง 28-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  27 คน
 25-09-2561 ถึง 28-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  29 คน
 12-09-2561 ถึง 12-09-2561  13.00-16.30 น.  กาแล 5  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  18 คน
 10-09-2561 ถึง 13-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  35 คน
 10-09-2561 ถึง 13-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 4  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  28 คน
 10-09-2561 ถึง 13-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  36 คน
 10-09-2561 ถึง 13-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  29 คน
 08-09-2561 ถึง 09-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  33 คน
 08-09-2561 ถึง 09-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  37 คน
 08-09-2561 ถึง 09-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  27 คน
 08-09-2561 ถึง 09-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  27 คน
 03-09-2561 ถึง 06-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  37 คน
 03-09-2561 ถึง 06-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  29 คน
 03-09-2561 ถึง 06-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook  27 คน
 03-09-2561 ถึง 06-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  21 คน
 01-09-2561 ถึง 02-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  37 คน
 01-09-2561 ถึง 02-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  23 คน
 01-09-2561 ถึง 02-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  36 คน
 01-09-2561 ถึง 02-09-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  42 คน
 27-08-2561 ถึง 30-08-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  28 คน
 27-08-2561 ถึง 30-08-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  37 คน
 27-08-2561 ถึง 30-08-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  41 คน
 27-08-2561 ถึง 30-09-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  27 คน
 25-08-2561 ถึง 26-08-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  16 คน
 25-08-2561 ถึง 26-08-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  14 คน
 25-08-2561 ถึง 26-08-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  37 คน
 21-08-2561 ถึง 24-08-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  39 คน
 18-08-2561 ถึง 19-08-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  15 คน
 21-07-2561 ถึง 22-07-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  35 คน
 17-07-2561 ถึง 17-07-2561  08.30-12.00 น.  eLearning  ระบบ IoT และเครื่องพิมพ์ อุตสาหกรรมหนักแบบสามมิติ  10 คน
 19-06-2561 ถึง 22-06-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  28 คน
 19-06-2561 ถึง 22-06-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  32 คน
 05-05-2561 ถึง 06-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 4  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  36 คน
 31-03-2561 ถึง 01-04-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  24 คน
 26-03-2561 ถึง 29-03-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  28 คน
 24-03-2561 ถึง 25-03-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  39 คน
 17-03-2561 ถึง 18-03-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  34 คน
 26-02-2561 ถึง 02-03-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน
 24-02-2561 ถึง 25-02-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity  15 คน
 19-02-2561 ถึง 22-02-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  32 คน
 19-02-2561 ถึง 22-02-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  19 คน
 10-02-2561 ถึง 11-02-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  19 คน
 10-02-2561 ถึง 11-02-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  32 คน
 10-02-2561 ถึง 11-02-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  34 คน
 05-02-2561 ถึง 08-02-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  37 คน
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  24 คน
 27-01-2561 ถึง 28-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  29 คน
 17-01-2561 ถึง 17-01-2561  08.00-12.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  34 คน
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 3  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  28 คน
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook  24 คน
 15-01-2561 ถึง 18-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  28 คน
 10-01-2561 ถึง 10-01-2561  08.00-12.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  32 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  26 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  20 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  30 คน
 08-01-2561 ถึง 11-01-2561  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  25 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 4  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  16 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  24 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  19 คน
 06-01-2561 ถึง 07-01-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  26 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  21 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  36 คน
 23-12-2560 ถึง 24-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  27 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5  18 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  19 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  29 คน
 16-12-2560 ถึง 17-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  32 คน
 04-12-2560 ถึง 08-12-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  21 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 6  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  27 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  27 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  28 คน
 02-12-2560 ถึง 03-12-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  36 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  35 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  30 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  38 คน
 27-11-2560 ถึง 30-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 2  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  31 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 3  การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book  27 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก  26 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  29 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  25 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 6  มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์  28 คน
 25-11-2560 ถึง 26-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  28 คน
 14-11-2560 ถึง 14-11-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 10  ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  33 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  eLearning  การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  22 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  32 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  พิทยาจารย์ 5  เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น  22 คน
 06-11-2560 ถึง 09-11-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  15 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน  27 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  พิทยาจารย์ 5  เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น  40 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  17 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR  31 คน
 28-10-2560 ถึง 29-10-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  30 คน
 24-10-2560 ถึง 25-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับจัดการเรียนการสอน  10 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 4  การพัฒนา Web application เบื้องต้น  28 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 6  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  29 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 10  โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  21 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  กาแล 5  การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word  27 คน
 16-10-2560 ถึง 19-10-2560  16.30-20.00 น.  eLearning  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  25 คน