ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม


ตารางการอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี 2561 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 06-07-2561 ถึง 07-07-2561  08.30-16.30 น.  ห้องเรียนชั้น4  การสร้างโมบายส์แอพพลิเคชัน Android ขั้นประยุกต์ใช้งาน (ITFair ครั้งที่ 13)  17 คน
 05-07-2561 ถึง 07-07-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ITFair ครั้งที่ 13)  26 คน
 05-07-2561 ถึง 06-07-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เรียนรู้การพัฒนา IoT สนุกกับการประยุกต์ใช้งานผ่าน Social media (ITFair ครั้งที่ 13)  18 คน
 05-07-2561 ถึง 07-07-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การขายสินค้าออนไลน์ ขายให้เป็น ขายให้ไว ขายให้โปร ก้าวสู่ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์เงินล้าน! (ITFair ครั  28 คน
 30-06-2561 ถึง 01-07-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก  29 คน
 30-06-2561 ถึง 01-07-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ขั้นพื้นฐาน  22 คน
 16-06-2561 ถึง 17-06-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การสร้างโมบายส์แอพพลิเคชัน Android สำหรับผู้เริ่มต้น  40 คน
 16-06-2561 ถึง 17-06-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  7 คน
 03-06-2561 ถึง 10-06-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  14 คน
 02-06-2561 ถึง 03-06-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  20 คน
 16-05-2561 ถึง 17-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  หลักสูตร IoT กับการควบคุมระบบอัตโนมัติ  25 คน
 12-05-2561 ถึง 13-05-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL  18 คน
 08-05-2561 ถึง 09-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  32 คน
 08-05-2561 ถึง 09-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ  17 คน
 08-05-2561 ถึง 09-05-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน  18 คน
 02-05-2561 ถึง 03-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  Animation LINE Sticker สร้างไลน์สติกเกอร์แบบดุ๊กดิ๊กมืออาชีพ  41 คน
 02-05-2561 ถึง 03-05-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 2  พื้นฐาน IoT ด้วยภาษาซี  28 คน
 28-04-2561 ถึง 29-04-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  27 คน
 28-04-2561 ถึง 29-04-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  28 คน
 24-04-2561 ถึง 25-04-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube  40 คน
 24-04-2561 ถึง 25-04-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 10  LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ  15 คน
 24-04-2561 ถึง 25-04-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 5  การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  17 คน
 31-03-2561 ถึง 01-04-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 4  ออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้วย Microsoft SQL Server  22 คน
 31-03-2561 ถึง 01-04-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  37 คน
 29-03-2561 ถึง 30-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การใช้งานโปรแกรม moodle และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน  32 คน
 27-03-2561 ถึง 28-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการตัดต่อวิดีโอสำหรับสื่อการเรียนการสอน  31 คน
 26-03-2561 ถึง 26-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การจัดทำสื่อบันทึกภาพนึ่งและภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  32 คน
 20-03-2561 ถึง 21-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  41 คน
 17-03-2561 ถึง 18-03-2561  08.30-16.30 น.  กาแล 3  LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ  17 คน
 13-03-2561 ถึง 14-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การผลิตงานพรีเซ็นเตชั่นด้วยเทคนิคการตกแต่งภาพแบบ 2D to 2.5D Parallax  40 คน
 06-03-2561 ถึง 07-03-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  ออกแบบโลโก้สร้างแบรนด์ด้วยตนเอง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  24 คน
 13-02-2561 ถึง 14-02-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL  39 คน
 06-02-2561 ถึง 07-02-2561  08.30-16.30 น.  eLearning  LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ  38 คน