ค้นหาตารางการอบรมประจำปีงบประมาณ  
พิจารณาเฉพาะนักศึกษา/บุคลากร จาก     ตารางการอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี 2560 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร กำลังดำเนินการ
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 15-09-2560 ถึง 15-09-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  31 คน ยังไม่เสร็จสิ้น


ตารางการอบรมบุคลากรภายนอกประจำปี 2560 [ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ] หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คณะ/หน่วยงาน : - ทั้งหมด -

ช่วงวันที่ เวลา ห้อง ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม ดูรายชื่อ การประเมิน
  • รายชื่อหลักสูตรอบรม
 12-07-2560 ถึง 14-07-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 4  การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL  11 คน
 24-02-2560 ถึง 24-02-2560  08.30-16.30 น.  ห้องประชุมสลุงคำ  เริ่ม Start up ยุคดิจิทัลอย่างไร..ใน ปีระกา  119 คน
 23-02-2560 ถึง 23-02-2560  08.30-16.30 น.  eLearning  การสร้าง Website นำเสนองานอย่างง่ายด้วย Microsoft Sway และการใช้งาน Office 365  43 คน
 23-02-2560 ถึง 24-02-2560  08.30-16.30 น.  กาแล 5  เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  41 คน
 23-02-2560 ถึง 23-02-2560  08.30-16.30 น.  ห้องประชุมสลุงคำ  การเรียนรู้ยุคดิจิทัลกับ Education 4.0  126 คน