รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตร  
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21(ออนไลน์)
การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21(ออนไลน์)
นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
การวิเคราะข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)
การสร้าง Music VDO Karaoke จากสื่อ Multimedia
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube
เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Open CMS
การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน
การใช้งาน Learn Square สำหรับจัดการเรียนการสอน e-DLTV ตามโครงการพระราชดำริฯ
แอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe Flash
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์
การเขียน Web application เชิง Database
การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity
Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5
การพัฒนา Web application เบื้องต้น
การพัฒนา Web application ขั้นสูง
การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP เบื้องต้น
การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก
การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พื้นฐาน ด้วย Google Sketup
การวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์(ฺBand&Content Marketing)
การสร้างตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คเบื้องต้น
การออกแบบอินโฟกราฟิก(Infographic) ในยุคโลกดิจิตอล
การสร้างกิจกรรมการเรียนอย่างสนุกด้วย Application Kahoot
การจัดทำหนังสือราชการด้วย Microsoft Word
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva