สถิติการอบรม ประจำปีงบประมาณ  
   


สถิติการอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2567

หลักสูตร จำนวนผู้อบรม
Up-skills & Re-skills for MS Office เพื่อปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 59
การเขียนหนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 80
การใช้ CANVA ในการผลิตงานกราฟิก 64
การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา 93
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา (หลักสูตรออนไลน์) 155
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation (หลักสูตรออนไลน์) 187
การประยุกต์ใช้ Chat GPT เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล 32
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน 15
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) 9
การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook 15
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย CANVA (หลักสูตรออนไลน์) 339
การออกแบบอินโฟกราฟิก (หลักสูตรออนไลน์) 190
เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ 55
เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา 109
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ 40
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ By ศูนย์คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรออนไลน์) 229
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 1671