กลุ่มเป้าหมาย
   


สถิติหลักสูตรที่ทำการเปิดอบรมนักศึกษา (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

หลักสูตร จำนวนครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) 112
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube 74
ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์) 61
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 35
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 31
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น 29
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation 26
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนองาน 25
การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ 23
เทคนิคการใช้งาน EXCEL สำหรับนักศึกษา 21
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 20
การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 19
การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity 19
เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ 19
เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR 16
การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook 15
Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi 13
การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา 13
แอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe Flash 11
การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน 11
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 9
การพัฒนา Web application เบื้องต้น 8
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน 8
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press web blog เบื้องต้น 6
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Open CMS 6
ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6
หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก 6
การจัดทำหนังสือราชการด้วย Microsoft Word 6
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน 5
การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book 5
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5 4
การใช้งานสื่อ e-DLTV ในการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริฯ 4
การสร้าง Music VDO Karaoke จากสื่อ Multimedia 4
LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ 4
เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ 4
การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook 4
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 3
การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา 3
การเขียนหนังสือราชการด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 3
การอบรมเตรียมพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐาน CompTIA IT Fundamental 3
การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน 3
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva 3
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ By ศูนย์คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรออนไลน์) 3
การออกแบบอินโฟกราฟิก (หลักสูตรออนไลน์) 3
การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา (หลักสูตรออนไลน์) 3
การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย CANVA (หลักสูตรออนไลน์) 3
การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation (หลักสูตรออนไลน์) 3
การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 3
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Microsoft Excel 2
การพัฒนา Web application ขั้นสูง 2
เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับจัดการเรียนการสอน 2
การใช้งาน Learn Square สำหรับจัดการเรียนการสอน e-DLTV ตามโครงการพระราชดำริฯ 2
ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) 2
การใช้ CANVA ในการผลิตงานกราฟิก 2
การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน 2
Up-skills & Re-skills for MS Office เพื่อปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
การออกแบบ Infographic 2
การประยุกต์ใช้ Chat GPT เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล 1
การสร้างตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Autodesk Maya 1
การอบรมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการทำงานทางสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop 1
ระบบ IoT และเครื่องพิมพ์ อุตสาหกรรมหนักแบบสามมิติ 1
การฝึกพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
การใช้งาน Moodle สร้างบทเรียนอิเล็กทรอกนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1