สถิติการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ  
 


สถิติการอบรมนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปี 2567

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
รวมนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 0