สถิติการอบรม ประจำปีการศึกษา  
 


สถิติการอบรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ประจำปีการศึกษา 2567

คณะ/หน่วยงาน จำนวนผู้อบรม
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น 0