รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดอบรม (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตร  
การตกแต่งภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลอย่างมืออาชีพ
นำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation
การวิเคราะข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)
การสร้าง Music VDO Karaoke จากสื่อ Multimedia
เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube
เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR
เทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊คบุ๊คเบื้องต้น
โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ
การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Open CMS
การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน
การใช้งาน Learn Square สำหรับจัดการเรียนการสอน e-DLTV ตามโครงการพระราชดำริฯ
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe Flash
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press web blog เบื้องต้น
มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์
การเขียน Web application เชิง Database
การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity
Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi
การสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html 5
การพัฒนา Web application เบื้องต้น
การพัฒนา Web application ขั้นสูง
การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP เบื้องต้น
การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
หัดสร้าง Line Sticker ดุ๊กดิ๊ก
การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พื้นฐาน ด้วย Google Sketup